Vilket slags tak ska man välja vid renovering?

När det är dags att lägga om taket så har man några val framför sig. Ska man behålla typen av tak som man redan har eller ska man gå över till något annat? Vissa sorters tak behöver man byta speciellt om det är ett gammalt eternittak eller ett tegeltak som är gjort av en typ av tegel som inte finns längre. Man får inte byta typ av tak så att det ändrar utseendet utan att ansöka om bygglov. Vissa orter och kommuner har regler om hur husen måste se ut i ett område.
Tegeltak är att föredra eftersom dom är den typen av tak som har längst livslängd. Ett bra lagt tegeltak med en stabil välbyggd struktur under kan hålla längre än 100 år om man underhåller det som man ska. Fördelen med tegeltak är att det är lätt att byta ut pannor som går itu efterhand. Kyla, vatten, värme samt vind är faktorer som sliter ut pannor så dom behöver bytas ut. Under takpannorna har man ett lager som är oftast ett lager tjockare papp som fungerar som en fuktspärr. När man byter ett tak så byter man även denna fuktspärren och passar på att isolera ordentligt på ett modernt sätt. Behöver du hjälp med Takrenovering? Gör som vi och agera innan det är för sent